Bemutatkozás

Print Friendly, PDF & Email

A Városgondnokság Nonprofit Kft-t Túrkeve Város Önkormányzata alapította 2012-ben.
Létrehozásának elsődleges célja, hogy olyan közfeladatokat végezzen, amelyet törvény vagy más jogszabály az alapító önkormányzat feladatává tesz.

Az alapítás óta eltelt idő alatt a Kft. által végzett közüzemi szolgáltatások köre többször változott, elsősorban a település fenntartás területén az önkormányzati közutak karbantartását, a településegészségügyi szolgáltatások közül a köztemetők fenntartását, a köztisztasági feladatokból a közutak tisztítását, hó- és síkosságmentesítését végezzük, de az önkormányzat bérlakásainak és szükséglakásainak fenntartása, a piacok és vásárok megrendezése, a gyepmesteri feladatok ellátása szintén a Városgondnokság feladatköréhez tartozik.

A feladatok ellátása során segítséget nyújtunk a munkanélküliek foglalkoztatására, elsősorban közfoglalkoztatási munkalehetőségek megteremtésével.

A Kft. által végzett fő tevékenységek
 • útfenntartás
 • településtisztaság, parkgondozás
 • belvízvédelem
 • gyepmesteri telep üzemeltetése
 • külterületi lakosok szállítása
 • temető üzemeltetés
 • lakásüzemeltetés
 • piacüzemeltetés, állat- és kirakodóvásárok rendezése
 • közmunkaprogramok irányítása, szervezése
 • külső vállalkozási tevékenységek
 • városi rendezvényekkel kapcsolatos technikai feltételek biztosításában való közreműködés
 • hóeltakarítás és csúszásmentesítés
 • köztisztasági feladatok, szemét hulladék összegyűjtése parkokban közterületeken
 • parkfenntartási, virágosítási tevékenység
 • zöldterületek gondozása (fűnyírás, sövények, fák, bokrok metszése, ápolása, virágágyások gondozása közterületeken, temetőkben)
 • csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása, karbantartása
Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatásról, közfoglalkoztatási programokról

Székhely

5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51.

Telephelyek

5420 Túrkeve, Tanya 26. – Gyepmesteri telep
5420 Túrkeve, Sáros u. 13.

Elérhetőségek

(56) 360810
(30) 3398571

Cégadatok

Részletes cégadatok, közzétételi dokumentumok