Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatója

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

 

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatja túrkevei ügyfeleit, hogy 2019. december 20. és 2020. január 06. között Túrkevén a személyes ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel.
A központi ügyfélszolgálat a fenti időszakban változatlanul rendelkezésre áll.

Az ügyfélfogadás 2020. január 07-től a megszokottak szerint folytatódik a Kinizsi u. 51. sz. alatti irodaházban:
Kedd: 8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-16:00


2019. december 9. és 2020. január 6. között Kisújszálláson a HULLADÉKUDVAR ZÁRVA lesz. 2019-ben az utolsó nyitva tartott nap: 2019. december 2.

Hulladékudvarba 2020. január 13-tól hétfői napokon 13:00-16:00 óra között lehet hozni a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.
Átadható nem veszélyes hulladékok: elhasználódott étolaj és zsír, elektronikai eszközök berendezések, személygépkocsi gumiabroncs, bicikligumi.
Átadható veszélyes hulladékok: elektronikai eszközök berendezések, elhasználódott villanykörték és neoncsövek, fáradt olaj, olajos rongy, olajszűrő, festék maradvány, festékes göngyöleg (fém és műanyag), spray flakon, akkumulátor, száraz elem, irodatechnikai toner, vegyszer maradványok és csomagolásuk, hígító-, ragasztó- és lakk hulladékok, NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EREDETI CSOMAGOLÁSUKBAN! (Ez azért is fontos, mert a különböző vegyszerek különböző kémiai összetevőik miatt közös tárolása veszélyes és TILOS.). Hulladék átadása kizárólag a nyitvatartási időben lehetséges!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Új játszóterek

Szeptember utolsó hétvégéjén kerültek átadásra a Sirály utcában, valamint a Szabadság – Nóborda utcák kereszteződésében, az Önkormányzat saját forrásaiból épült játszóterek. Megvalósulásukban a Városgondnokság a terep előkészítését, átjáró kialakítását és a védőkerítések megépítését végezte.

A játszótereket zenés program keretében Vida Tamás polgármester úr adta át a gyerekeknek, akik nagy örömmel vették birtokba a játszóeszközöket.

(Fotók: Kalmárné, ill. Facebook)

Őszi kirakodóvásár – 2019. szeptember 22.

Szeptember 22-én ismét megtelt a Vásártér, megrendezésre került az idei második állat- és kirakodóvásár.

Ezúttal a gyerekeknek kedveskedtünk ingyen játszóházzal, légvárral.

Tájékoztató kamerák kihelyezéséről

Az elmúlt időszakban a temetői lopások és az illegáis hulladékelhelyezések miatt vagyonvédelmi megfigyelőrendszert építettünk ki a Ducza, a Vasúti, valamint Vénkerti temetők bejárati szakaszain.

Az elektronikus megfigyelőrendszer közvetlen megfigyelést és képrögzítést is lehetővé tesz. Az adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el.

A kamerás megfigyelés során az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik. A rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, így a Városgondnokság Nonprofit Kft. adatkezelést valósít meg. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás a kihelyezett tájékoztató tartalmának tudomásulvételével valósul meg.

A megfigyelőrendszer alkalmazása az emberi méltóság tiszteletben tartásával történik.

A rögzített felvételek a rögzítéstől számított három munkanap elteltével törlődnek.

A Városgondnokság Nonprofit Kft. teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Adatkezelési tájékoztató

Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató

Irányadó jogszabályok
  • Magyarország Alaptörvénye,
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (GDPR),
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
  • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéröl,
  • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Kirakodóvásár – 2019. április 21.

2019. április 21-én, Húsvét vasárnapján ismét állat- és kirakodóvásár került megrendezésre Túrkevén, szokásos helyén, a Vásártéren. Tavaly, közel húsz év után indult újra ez az alföldi településekre jellemző hagyomány.

Az időpont – Húsvét vasárnapja – nem kedvezett a rendezvénynek, a szokásosnál kevesebb kereskedő érkezett, kicsit foghíjas volt a kitelepülés.