Munkába állt a termikus útjavító rendszer

A napokban kezde meg munkáját a Polgármester úr által a facebook oldalán már lényegében bemutatott, Nu-phalt Termikus útjavító rendszer, amely egyformán hatékony a kátyúk, felületi hibák, kisebb süllyedések, a nem megfelelő illesztések (slusszok) és a régebbi rossz javítások helyreállítása esetében.
A technikát egy furgon hordozza, amely egy teljes munkafolyamathoz elegendő anyagot és az útjavításhoz szükséges eszközöket szállítja, kétfőnyi személyzete könnyedén el tudja végezni a javítási munkálatokat.
A technológia lényege – konyhanyelven – az, hogy egy gázüzemű “hősugárzóval” a kátyút és környezetét megfelelő hőmérsékletűre hevíti, amely így a tömő melegaszfalttal és bitumennel tökéletesen kötődő, egységes anyagot fog képezni.
A rendszerrel az év minden szakában, szárazabb időben, akár a téli hónapokban is lehet tartós javítási munkákat végezni.
A technológia környezetbarát, a helyszínen eddig hulladékként keletkezett aszfaltot újrahasznosítja, valamint nincs vágás, vésés, nem keletkezik hulladék, csökken az új anyag felhasználás.
Csodákat azonban ne várjunk. Mint minden javítási rendszernek, ennek a technológiának is vannak korlátai, és feltételei. A feltételek közül a legtöbbször éppen megfelelő útalap hiányzik.
Az útfelújítások sorát az adott útszakasz kátyúzottsága és a rajta folyó forgalmat figyelembe véve alakítjuk ki.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatója 2020. első félévére

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Túrkevei Ügyfeleink!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy Túrkevén 2020. első félévében mely napokon történik az elkülönítetten gyűjtött szelektív, a zöldhulladékok, valamint a fenyőfák gyűjtése és elszállítása.
A gyűjtési napok a szelektív hulladékok tekintetében minden hónap második péntekjén, míg a zöldhulladékok esetében április hónappal kezdődően, minden hónap negyedik péntekjén történik.

Szelektív hulladék gyűjtési napok (minden hónap második péntekje) Zöldhulladék gyűjtési napok (áprilistól kezdődően minden hónap negyedik péntekje) Fenyőfa gyűjtési napok (januárban két alkalommal)
január 10. január 10., 24.
február 14.
március 13.
április 10. április 24.
május 15. május 29.
június 12. június 26.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. január 1-jei ünnepnap miatt a kommunális hulladékszállítás 2020. január 3-ra kerül áthelyezésre.
Kérjük Önöket, hogy ezen a napon helyezzék el az ingatlanjaik elé a hulladékokat.

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a szelektív és zöldhulladékaikat az eddig szokásos módon (szelektív hulladékok esetében az erre a célra kiosztott sárga fedeles kukákba, a zöld hulladékokat egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve) a táblázatban megjelölt napokon, reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjaik elé.

Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok tekintetében az alábbiakra kívánjuk felhívni szíves figyelmüket

Az elkülönített hulladékok gyűjtése a korábbi rendszernek megfelelően havi egy alkalommal történik. Nagyon fontos azonban, hogy az így gyűjtött hulladékok megfelelő minőségben és tisztán kerüljenek gyűjtésre!
Kizárólag azok a hulladékok kerüljenek a szelektív gyűjtő edényekbe, zsákokba, amelyek teljesen tiszták vagy kevés energiaráfordítással, kevés vízzel tisztára moshatók!
Ezek a hulladékok a begyűjtés után emberek által kerülnek további válogatásra, tehát nagyon fontos, hogy kizárólag tiszta, szennyeződésmentes hulladékok kerüljenek az erre szolgáló edényekbe és zsákokba! Ha bizonytalan abban, hogy az adott hulladék betehető-e a szelektív gyűjtő edénybe, zsákba, akkor kérjük, hogy inkább a vegyes hulladékgyűjtő edénybe (szürke kuka, konténer) helyezze azt el!
A fém és a műanyag palackokat, flakonokat, az italos kartonokat, tejes dobozokat hajtogassa össze, vagy tapossa laposra! A kötegelhető papírhulladékot a zsák mellé helyezve is elszállítjuk kötegelten, tehát nem kell a kukákba, zsákokba tenni azokat.

Fontos: nem kerülhetnek a szelektív gyűjtésbe olyan szennyezett anyagok, amelyek a négy hetente történő begyűjtésig a zsákban, edényben bomlásnak, romlásnak, erjedésnek indulnak! Nem kerülhetnek egyészségügyi hulladékok, pelenkák, injekciós tűk, egyéb más fertőzésveszélyt jelentő anyagok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a továbbiakban rendszeresen kontrollálni fogjuk a kihelyezett hulladékok minőségét! A nem megfelelő tisztaságban gyűjtött, romló, bomló, bűzös hulladékok nem kerülnek elszállításra, és a zsákok sem kerülnek pótlásra!

Elkülönített zöld hulladékgyűjtés

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a zöldhulladékaikat az eddig megszokottak szerint, egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve, kézzel rakodhatóan, a fenti napokon, reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjai elé!

Zöld hulladékot szelektív gyűjtőzsákba kihelyezni TILOS, az ilyen módon gyűjtött hulladék nem kerül elszállításra!

A zöldhulladékok begyűjtése a közszolgáltatás keretében kizárólag a háztartásokban képződött zöldhulladékok begyűjtésére terjed ki. Nem terjed ki a közszolgáltatás a közterületeken, az intézményeknél és a gazdálkodó szervezeteknél képződött zöldhulladékokra.

Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatója

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

 

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatja túrkevei ügyfeleit, hogy 2019. december 20. és 2020. január 06. között Túrkevén a személyes ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel.
A központi ügyfélszolgálat a fenti időszakban változatlanul rendelkezésre áll.

Az ügyfélfogadás 2020. január 07-től a megszokottak szerint folytatódik a Kinizsi u. 51. sz. alatti irodaházban:
Kedd: 8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-16:00


2019. december 9. és 2020. január 6. között Kisújszálláson a HULLADÉKUDVAR ZÁRVA lesz. 2019-ben az utolsó nyitva tartott nap: 2019. december 2.

Hulladékudvarba 2020. január 13-tól hétfői napokon 13:00-16:00 óra között lehet hozni a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.
Átadható nem veszélyes hulladékok: elhasználódott étolaj és zsír, elektronikai eszközök berendezések, személygépkocsi gumiabroncs, bicikligumi.
Átadható veszélyes hulladékok: elektronikai eszközök berendezések, elhasználódott villanykörték és neoncsövek, fáradt olaj, olajos rongy, olajszűrő, festék maradvány, festékes göngyöleg (fém és műanyag), spray flakon, akkumulátor, száraz elem, irodatechnikai toner, vegyszer maradványok és csomagolásuk, hígító-, ragasztó- és lakk hulladékok, NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EREDETI CSOMAGOLÁSUKBAN! (Ez azért is fontos, mert a különböző vegyszerek különböző kémiai összetevőik miatt közös tárolása veszélyes és TILOS.). Hulladék átadása kizárólag a nyitvatartási időben lehetséges!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Új játszóterek

Szeptember utolsó hétvégéjén kerültek átadásra a Sirály utcában, valamint a Szabadság – Nóborda utcák kereszteződésében, az Önkormányzat saját forrásaiból épült játszóterek. Megvalósulásukban a Városgondnokság a terep előkészítését, átjáró kialakítását és a védőkerítések megépítését végezte.

A játszótereket zenés program keretében Vida Tamás polgármester úr adta át a gyerekeknek, akik nagy örömmel vették birtokba a játszóeszközöket.

(Fotók: Kalmárné, ill. Facebook)

Őszi kirakodóvásár – 2019. szeptember 22.

Szeptember 22-én ismét megtelt a Vásártér, megrendezésre került az idei második állat- és kirakodóvásár.

Ezúttal a gyerekeknek kedveskedtünk ingyen játszóházzal, légvárral.

Tájékoztató kamerák kihelyezéséről

Az elmúlt időszakban a temetői lopások és az illegáis hulladékelhelyezések miatt vagyonvédelmi megfigyelőrendszert építettünk ki a Ducza, a Vasúti, valamint Vénkerti temetők bejárati szakaszain.

Az elektronikus megfigyelőrendszer közvetlen megfigyelést és képrögzítést is lehetővé tesz. Az adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el.

A kamerás megfigyelés során az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik. A rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, így a Városgondnokság Nonprofit Kft. adatkezelést valósít meg. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás a kihelyezett tájékoztató tartalmának tudomásulvételével valósul meg.

A megfigyelőrendszer alkalmazása az emberi méltóság tiszteletben tartásával történik.

A rögzített felvételek a rögzítéstől számított három munkanap elteltével törlődnek.

A Városgondnokság Nonprofit Kft. teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Adatkezelési tájékoztató

Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató

Irányadó jogszabályok
  • Magyarország Alaptörvénye,
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (GDPR),
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
  • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéröl,
  • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Kirakodóvásár – 2019. április 21.

2019. április 21-én, Húsvét vasárnapján ismét állat- és kirakodóvásár került megrendezésre Túrkevén, szokásos helyén, a Vásártéren. Tavaly, közel húsz év után indult újra ez az alföldi településekre jellemző hagyomány.

Az időpont – Húsvét vasárnapja – nem kedvezett a rendezvénynek, a szokásosnál kevesebb kereskedő érkezett, kicsit foghíjas volt a kitelepülés.