Temetői díjak jegyzéke

Print Friendly, PDF & Email

(Azonos a 18/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletével)

Temetési helyek megváltási (újraváltási) díjai

1)

Sírhely díjak

 

a)

egyes I. osztályú

17,500 Ft/db

 

b)

egyes II. osztályú

12.250 Ft/db

 

c)

egyes III. osztályú

8.750 Ft/db

 

d)

kettős I. osztályú

35.000 Ft/db

 

e)

kettős II. osztályú

24.500 Ft/db

 

f)

kettős III. osztályú

17.500 Ft/db

 

g)

urnasírhely

17.500 Ft/db

2)

Kolumbárium (urnafülke)

8.750 Ft/db

3)

Sírbolt

 

a)

hagyományos

67.500 Ft/fhely

 

b)

urnakripta

27.000 Ft

4)

Rá- illetve mellétemetési pótdíj

 

A mindenkori aktuális újraváltási díj előző megváltásból hátralevő időszakkal csökkentett összege.

Gyermek sírhelyek megváltásakor (újra váltásakor) az 1. pont a.)-c.) pontjainak megfelelő sírhelydíjak 60 %-át kell megfizetni.

Egyéb szolgáltatási díjak

1)

Sírásás díja

 

a)

felnőtt sírhely esetén

 
   

− 200 cm mélységig

17.500 Ft/alk.

   

− mélyített sír esetén (220 cm)

26.250 Ft/alk.

 

b)

gyermek sírhely esetén

6.750 Ft/alk.

 

c)

urnasírhely vagy urna rátemetés esetén

5.250 Ft/alk.

2)

Síremlék, sírbolt fedőlapjának mozgatása

6.250 Ft/alk.

3)

Sírbolt rekeszzáró elemeinek mozgatása

6.250/alk.

4)

Vízszivattyúzás

6.250/alk.

5)

Hullahűtés díja

 
 

a)

96 órán belüli temetés esetén

8.750 Ft/alk

 

b)

96 órán túli hűtés pótdíja

1.750 Ft/nap

6)

Egyösszegű, egyszeri hulladékszállítás díja

375 Ft/év

7)

Az eltemettető a szertartás lebonyolításához igénybe vett eszközök és létesítmények használatáért temetésenként előre 22.500 Ft használati díjat köteles megfizetni.

Építmény értékesítési árak

Urnakripta (műkőből)

66.667 Ft/db

Koszorútartó urnakriptához

10.000 Ft/db

Sírhely védjárda:

 

a)

egyes típusú temetkezési hely

18.750 Ft

 

b)

páros temetkezési hely

20.417 Ft

Temető fenntartási hozzájárulás

A városi köztemetőkben üzletszerű tevékenységet folytató vállalkozók alkalmanként az alábbi összegű temető fenntartási hozzájárulást kötelesek megfizetni.

1)

sírkövesek, műkőkészítők, kőművesek

 

a)

síremlék készítésekor, átalakításakor (Helyszínen zsaluzott és öntött síremlékek esetében a minimális igénybevételi idő 5 nap)

880 Ft/nap/sírhely

 

b)

sírbolt építésekor (Sírbolt építésekor a minimális igénybevételi idő 5 nap)

4.000 Ft/nap

 

c)

síremlék felújításakor (betűvésés, -festés, kiegészítők, díszek elhelyezése)

880 Ft/nap/sírhely

2)

egyéb szolgáltatók (kivéve a közüzemi és kommunális szolgáltatók)

880 Ft/nap

A jelen díjjegyzékben szereplő díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményei

A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell:

 1. a tevékenység gyakorlásának alapadatait: (helye, név, utca, házszám, helyrajzi szám, terület, ügyelet helye),
 2. az ellátandó tevékenységek felsorolását (az 1999. évi XLIII. törvény 16. § b. és d. – m. pontja szerint),
 3. az üzemeltetési feladatok teljesítésének módját, idejét,
 4. a feladat mennyiségi és minőségi követelményeit,
 5. a szerződés érvényességi idejét (max. 5 év, de újbóli megkötése nem zárható ki),
 6. a szolgáltatás finanszírozásának rendjét,
 7. a szolgáltatás ellenértékének mértékét és a megfizetés módját,
 8. a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait,
 9. a szolgáltatáshoz szükséges eszközök mennyiségi és minőségi előírásait és rendelkezésre bocsátásának módját,
 10. az önkormányzati vagyontárgyak használatának, karbantartásának, felújításának és pótlásának szabályait,
 11. a szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelményeket,
 12. a szerződés fennállása alatt az önkormányzatot megillető ellenőrzési jogosítványokat,
 13. üzemeltető üzemeltetési feladatok elkülönített könyvelésére vonatkozó kötelezettségvállalását abban az esetben, ha a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez,
 14. a birtokbaadás feltételeit és körülményeit,
 15. utalás arra, hogy a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak,
 16. a felmondási okokat – különös tekintettel az elkülönített könyvelési kötelezettség elmulasztására – és körülményeit.